dkmedier
dknyt
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat

Analyse af ny Lillebæltsbro sat på pause: Anden forbindelse skal undersøges først

KORT NYT3. JUL 2024 14.20

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 blev det besluttet at undersøge behovet for en ekstra forbindelse over Lillebælt. Vejdirektoratet og Banedanmark fik til opgave at en strategisk analyse for at afdække hvilke muligheder og udfordringer, der vil være i forbindelse med et sådant projekt. Screeningsfasen, som er første trin i den strategiske analyse, er nu afsluttet.

- I screeningsfasen har vi kigget på seks forskellige linjeføringer for en ny forbindelse på tværs af Lillebælt. Vi har regnet på og sammenlignet de forskellige løsninger. Det viser det sig, at en vejforbindelse syd om Middelfart er den løsning, der giver de største trafikale gevinster, når man ser på sparet rejsetid og kørselsomkostninger, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense, i en pressemeddelelse.

Forligskredsen har dog vurderet, at linjeføringen syd om Middelfart i høj grad må ses i sammenhæng med resultatet af den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som forventes færdig i slutningen af 2024. Derfor bliver den strategiske analyse af en ny forbindelse på tværs af Lillebælt midlertidigt sat på pause.

Som led i screeningsfasen er der også kigget på de eksisterende forbindelser over Lillebælt. De opdaterede beregninger viser, at der først vil være udsigt til kritisk trængsel på Den Ny Lillebæltsbro efter år 2040. Det er samtidig vurderingen, at Den Gamle Lillebæltsbro kan holde mindst 50 år endnu.

amp

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.