dkmedier
dknyt
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Amgros klar med flere udbud med miljøkriterier
Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.
Foto: Amgros

Amgros klar med flere udbud med miljøkriterier

Miljøkriterierne spiller en central rolle for at reducere CO2-belastningen i forsyningskæden af lægemidler til de danske hospitaler.
14. JUN 2024 11.27

Emballage og transport er nogle af de miljøkriterier, som indgår i en række af de udbud, som Amgros offentliggør i denne tid.  Siden indkøbsselskabet, som er ejet af de fem regioner og står for indkøb af medicin, høreapparater og andre varer til de danske sygehusapoteker og sygehuse, for første gang i 2021 introducerede miljøkriterier i udvalgte udbud, er der arbejdet hen mod at udvikle bedre kriterier. 

Det arbejde har båret frugt og i flere kommende udbud er der helt nye kriterier med eksempelvis krav om energieffektivitet og returordning på devises. Kriterierne er dels udviklet med afsæt i en analyse fra konsulenthuset Viegand Maagøe. Og dels ud fra en efterfølgende dialog med leverandørerne.

Analysen fra Viegand Maagøe blev udarbejdet for lægemidlet morfin for at få en forståelse af, hvilke trin i morfins livscyklus, der har de største klimaaftryk. Livscyklusanalysen viste blandt andet, at udover energiforbruget i produktionen kommer emballagen også med et stort klimaaftryk.

I dialogen med leverandørerne fik de mulighed for at besvare en række spørgsmål, så Amgros på den måde kunne se, hvilke miljøkriterier de ville kunne honorere. Hos leverandørerne blev der især efterlyst, at Amgros skulle anvende internationale standarder for miljøkriterier.

- Vi fik rigtig meget ud af at inddrage leverandørerne aktivt i vores undersøgelse af markedet. For de viste stor interesse i at bidrage med viden og erfaring. Det betød, at vi samlet set følte os rimelig godt klædt på, da vi skulle udvælge de miljøkriterier, vi skulle tage med i vores udbud. For selv om vi i Amgros har klare ambitioner for, at forsyningen af lægemidler skal være mere bæredygtig, så er vi bare også nødt til at have leverandørerne med på vognen. Det fornemmer vi stærkt, at vi har, siger Flemming Sonne, som er administrerende direktør i Amgros.

Kriterier kræver nye systemer

Ud over miljøkriterierne skal leverandørerne også leve op til skærpede krav om ansvarlig virksomhedsadfærd. Det indebærer, at de skal identificere, forebygge, håndtere og redegøre for negativ indvirkning på menneskerettigheder og miljø.

Amgros offentliggør mere end 150 EU-udbud om året. Med introduktionen af miljøkriterier har indkøbsselskabet erfaret, at det er nødvendigt med et bedre IT-system, før miljøkriterierne kan foldes bredt ud i vores udbud.

- Vi har tidligere måttet konstatere, at det har taget os op til ti gange så lang tid at evaluere vores udbud, når vi også har haft miljøkriterier med i dem. Derfor har vi været i gang med at udvikle et IT-system til at understøtte hele dette arbejde. Det skal vi lige have løbet helt i gang, før vi kan udbrede brugen af miljøkriterier til en større del af vores udbud, siger Flemming Sonne.

Miljøkriterierne skal bidrage til at nå målet om 50 pct. reduktion af CO2-udledningen fra hospitalerne i 2035.

amp 
 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.